ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Ծնողական խորհրդի նիստ

Ծնողխորհրդի նիստ

Արձանագրություն

ծնողական ժողովի արձանագրություն

ծնողական ժողովի արձանագրություն0001

ծնողական

ծնողական 3գ

ծնողական 5բ

ծնողական 2բ

ծնողական 5ա

ծնողական 4ա

ծնողական 8գ

ծնողական 9ա

ծնողական 3ա

 

Ծնողխորհրդի նիստ 08.10.2018

Ծնողխորհրդի նիստ

 

Արտահերթ ծնողականներ 2018թ. սեպտեմբեր

Ծնողականներ

 

ԾՆՈՂԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ 17.09.2018Թ.

ծնողխորհրդի նիստ

 

Դասարանական ծնողական ժողովներ

ardir

ardir1

ardir2

Ծնողականներ

Ծնողական

 

Տարեսկզբի 1-ին համադպրոցական ծնողական ժողով

Ծնողական

 

Տարեվերջյան ծնողական ժողով և խորհրդի նիստ

ծնողական

 

Տարեվերջյան ծնողական ժողովներ

ծնողական 2

ծնողական

Ծնողական 2ա

Ծնողական 9ա,բ

ծնողական 6ա

ծնողական 1բ

ծնողական 3

ծնողական 4

 

4գ ծնողական

 

Դասարանական ծնողական ժողովներ

ardir 1

ardir 2

 

 

Փետրվարի 5-ին տեղի ունեցավ դպրոցի ծնողական խորհրդի արտահերթ նիստ: Քննարկվեց Հայաստանի 1-ին հանրապետության և մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների պլան-ծրագիրը: Ծնողները որոշեցին հնարավորության սահմաններում աջակցել ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացմանը:

ardir

 

Դասարանական ծնողական ժողովներ 2

Ծնողական ժողովներ 2

 

Ծնողխորհրդի արտահերթ նիստ

Ծնողական

Համադպրոցական ծնողական ժողով – 1. 2017-2018

Ծնողական ժողով

 

Ծնողխորհրդի նիստեր 2017-2018

Ծնողխորհրդի նիստեր

 

Դասարանական ծնողական ժողովներ

Ծնողական ժողովներ